Misyonumuz

Türkiye Cumhuriyetimizin  temel hedef ve ülküleri doğrultusunda:

1- Gemi Brokerliği mesleğinin gelişimine ve uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmak;

2- Ulusal ve uluslararası gemi alım satımı ve gemi ile yük, eşya, kargo taşımacılığı ve lojistik hizmet üretimi, taşıma işleri operatörlüğü, komisyonculuğu, danışmanlığı, yükleniciliği ve benzeri işlerin Türkiye’de geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak;

3- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtiçindeki veya yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmalarda bulunmak.

4- Üyeleri arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, bilgi, tecrübe ve deneyimleri paylaşmak;

5- Denizcilik örf, adet ve geleneklerini ön planda tutarak denizcilik gücümüzün ve ülkemizin, gelişimi ile ilgili her türlü faaliyet ve girişime katılım ve destek sağlamak;

cityist2